Przejdź do menu Przejdź do treści

„AUPC. Studia Historicolitteraria” pod redakcją tematyczną Angeli Bajorek i Małgorzaty Chrobak


Właśnie ukazał się najnowszy 22 tom czasopisma „AUPC. Studia Historicolitteraria” pod redakcją tematyczną Angeli Bajorek i Małgorzaty

Chrobak, który powstał we współpracy z Instytutem Goethego i pod patronatem Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie.


W numerze, m.in. znakomite eseje autobiograficzne Doroty Danielewicz i Matthiasa Nawrata, szkice i rozprawy: Joanny Godlewicz-Adamiec, Roberta K. Zawadzkiego, Niny Nowary-Matusik, Isabel Röskau-Rydel, Przemysława Chojnowskiego, Doroty Szczęśniak, Edwarda Białka, Paula Martina Langnera, Grażyny B. Szewczyk i wielu in.,dotyczące „żywotów równoległych” Johanny Gräfin von Schaffgotsch, Józefa Mehoffera, a także wątków (auto)biograficznych w twórczości pisarzy/pisarek, poetów/poetek, krytyków oraz artystów, funkcjonujących na pograniczu kultury polskiej i niemieckiej (m.in. Stanisław Przybyszewski, Werner Heiduczek, Leszek Libera, Ernst Josef Krzywon, Artur Becker, Karl Dedesius, Andrzej  Wirth, Emilia  Smechowski, Magdalena Parys).


https://studiahistoricolitteraria.up.krakow.pl/issue/view/659