Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. Anna Zapalec, prof. UP stypendystką Israel Institute for Advanced Studies


Dr hab. Anna Zapalec, prof. UP, badaczka z Instytutu Historii i Archiwistyki naszego Uniwersytetu uzyskała stypendium w Israel Institute for Advanced Studies w Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie na pobyt badawczy w roku akademickim 2023/2024 związany z prowadzonymi badaniami nad zagładą Żydów w Dystrykcie Galicja.


Israel Institute for Advanced Studies jest prestiżową instytucją naukową wspierającą i umożliwiającą prowadzenie innowacyjnych badań naukowych przez izraelskich i zagranicznych uczonych, którym co roku przyznaje stypendia indywidualne oraz dla grup badawczych. Ponadto Instytut organizuje Advanced Schools z zakresu fizyki teoretycznej, teorii ekonomii, nauk przyrodniczych, matematyki, nauk humanistycznych, informatyki i inżynierii, na czele których stoją wybitni i nagradzani uczeni, w tym laureaci Nagrody Nobla.