Przejdź do menu Przejdź do treści

Książka dra Arkadiusza Urbańca „Administracja cywilna i wojskowa bizantyńskiej prefektury praetorio Afryki w latach 533-698”.


Polecamy najnowszą książkę dra Arkadiusza Urbańca pt. „Administracja cywilna i wojskowa bizantyńskiej prefektury praetorio Afryki w latach 533-698”.


Publikacja stanowi studium struktur administracyjnych bizantyńskiej Afryki od ich powstania po kampanii Belizariusza w 533 r. do ostatecznego upadku Kartaginy w 698 r. w wyniku podbojów arabskich. Zastosowana metoda łącząca odtwarzanie ram formalno-prawnych działania instytucji z badaniami prozopogarficznymi, wykorzystująca wszelkie dostępne kategorie źródeł (m.in. narracyjne, normatywne, epigraficzne, epistolograficzne, sigilograficzne, archeologiczne) umożliwiła stworzenie obrazu funkcjonowania urzędów prefekta praetorio Africae, namiestników i duces prowincjonalnych oraz wskazania hipotetycznej daty powstania stanowiska magister militum per Africam. W kwestii egzarchatu kartagińskiego przeprowadzone badania zweryfikowały istniejące w dyskursie hipotezy i zakwestionowały ciągłość funkcjonowania tego późnoantycznego tworu administracyjnego, postulując zarazem przesunięcie go do terminów historiograficznych.