Przejdź do menu Przejdź do treści

Przewody doktorskie – Historia

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Walczyk
Streszczenie
Recenzja – dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Chwalba
Recenzja – prof. dr hab. Cezary Kuklo

Rozprawa doktorska mgra Dominika Marcinkowskiego
streszczenie
recenzja – dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US
recenzja – prof. Jiri Vykoukal
recenzja – prof. Zdenek Jirasek
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgr Patrycji Chełminiak
Streszczenie
Recenzja – dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ
Recenzja – dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS
Zawiadomienie o obronie Patrycji Chełminiak

Rozprawa doktorska mgra Zbigniewa Semika
Streszczenie
Recenzja – prof. dr hab. Zdzisław Zblewski
Recenzja – dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgra Piotra Podhorodeckiego
Recenzja – prof. dr hab. Michał Klimecki
Recenzja – dr hab. Przemysław Olstowski, prof. IH PAN
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Jaskółki-Leśniak
Recenzja – dr hab. Robert Degen, prof. UMK
Recenzja -dr hab. Marek Konstantkiewicz, prof. UMCS
Recenzja – dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgr Teresy Wontor-Cichy
Streszczenie
Recenzja – prof. dr hab. Eugeniusz Król
Recenzja – prof. dr hab. Stanisław Obirek
Recenzja – dr hab. Dorota Sula
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Paszkiewicz
Streszczenie
Recenzja – dr hab. Małgorzata Strzelecka, prof UMK
Recenzja – dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgr Alicji Śmigielskiej
Streszczenie
Recenzja – prof. dr hab. Petr Kaleta
Recenzja – dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgra Jarosława Jakubowskiego
Streszczenie
recenzja – prof. dr hab Robert Litwiński
recenzja – prof dr hab Arkadiusz Adamczyk
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgra Przemysława Sołgi
Streszczenie
recenzja  – dr hab. Marek Hałaburda, UPJPII
recenzja  Mariusz Krzysztofiński, IPN
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgra Dawida Gołąba
Streszczenie
recenzja – dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ
recenzja  – dr hab. Zdzisław Pentek, prof UAM
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgra Mirosława Płonki
Streszczenie
recenzja – prof. dr hab. Christoph Augustynowicz
recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
recenzja – dr hab. Tomasz Wiślicz-Iwańczyk, prof. IH PAN
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgra Witolda Chrzanowskiego
streszczenie
recenzja – dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS
recenzja – dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM
recenzja – dr hab. Miron Wolny Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Zawiadomienie o publicznej obronie

Rozprawa doktorska mgra Artura Ziembińskiego
streszczenie
prof. dr hab Wojciech Krawczuk – recenzja
prof. dr hab. Waldemar Kowalski – recenzja
Zawiadomienie o publicznej obronie mgra Artura Ziembińskiego

Rozprawa doktorska mgra Łukasza Płatka
streszczenie
prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk – recenzja
prof. dr hab. Piotr Franaszek – recenzja
Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Łukasz Płatek

Rozprawa doktorska mgr Liliany Kaczor
prof. dr hab. Andrzej Chwalba – recenzja
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski- recenzja 
Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Liliana Kaczor

Rozprawa doktorska mgra Sławomira Mroza
dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ – recenzja
dr hab. Elżbieta Orman, prof. Instytutu – recenzja 
Zawiadomienie o publicznej obronie

Rozprawa doktorska mgra Jakuba Bulzaka
prof.dr hab. Stanisław Obirek – recenzja 
prof. dr hab. Józef Marecki recenzja
Zawiadomienie publicznej obronie

Rozprawa doktorska mgra Mariusza Solarza
dr hab. Janusz Wróbel – recenzja
dr hab. Jerzy Kuzicki – recenzja 
streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Anny Koział
prof. dr hab. Albin Głowacki – recenzja
dr hab. Dorota Małgorzata Sula – recenzja
streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Anny Hejczyk
prof. dr hab. Marek Ney-Krwawicz-recenzja 
dr hab. Jacek Piertrzak, prof. UŁ-recenzja
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Jakuba Pieczary
prof. zw. dr hab. Cezary Kuklo- recenzja
dr hab. Piotr Rachwał – recenzja
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Marcina Krzek-Lubowieckiego
Dr hab. prof. AIK Filip Musiał – recenzja
Prof. dr hab. Wojciech Polak – recenzja
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Michała Niezabitowskiego
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Chwalba
Recenzja – prof. dr hab. Jacek Purchla
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Edyty Pluty-Saladry
Dr hab. prof. UJK Beata Wojciechwska – recenzja
Dr hab. prof. UKW Dariusz Karczewski – recenzja
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Rafała Woźniaka

Recenzja – dr hab. prof. UWM Tomasz Strzeżek
Recenzja – prof. dr hab. Janusz Wojtasik
Streszczenie

Rozprawa doktorska Ralpha M. Wrobla

Recenzja – Bp prof. dr hab. Jan Kopiec
Recenzja – dr hab. prof. UWM Igor Kąkoloewski
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Malwiny Wylężek

Recenzja – prof. dr hab. Waldemar Kowalski
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Moniki Wąs

Recenzja – prof. dr hab. Jarosław Kita
Recenzja – dr hab. Jerzy Kuzicki, prof. UR
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Kamili Łabno-Hajduk

Recenzja – prof. dr hab. Rafał Habielski
Recenzja – prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Sebastiana Stańczyka

Recenzja – dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof MikulskiStreszczenie

Rozprawa doktorska mgra Macieja Stanka

Recenzja – dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK
Recenzja – dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, prof. IH PAN
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Klimasz

Recenzja – prof. dr hab. n. hum. Ryszard W. Gryglewski
Recenzja – dr hab. Damian Szymczak, prof. UAM
Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Konrada Kołodziejczyka

streszczenie

recenzja prof.C. Kuklo

recenzja prof.K.Mikulski

recenzja prof.K.Zamorski

zawiadomienie obrona mgr K.Kołodziejczyk

Rozprawa doktorska mgr Magdaleny Nowak

streszczenie

recenzja  dr hab.A.Puławski

recenzja dr hab.E.Rączy

uchwała RDH_nadanie stopnia doktora

Rozprawa doktorska mgr Artura Jatkowskiego

streszczenie

recenzja _dr hab. B.Klich-Kluczewska

recenzja_prof.Antoni Dudek

zawiadomienie_obrona_A.Jatkowski

uchwała RDH nadanie stopnia doktora

Rozprawa doktorska mgra Jakuba Pieczary

Streszczenie

Recenzja_dr hab.P.Rachwał

 

Rozprawa doktorska mgra Artura Ziembińskiego

streszczenie

recenzja prof.dr hab. W.Krawczuk

recenzja prof.dr hab.W.Kowalski

Rozprawa doktorska mgr Anny Hejczyk

streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Dawida Gołąba

streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Anny Koział

streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Mariusza Solarza

streszczenie