Przejdź do menu Przejdź do treści

Koła naukowe

 

                                          


→ Instytut Filologii Angielskiej

 

»Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Studencko-Nauczycielska Edukacja Cyfrowa” SNEC

Opiekun naukowy: dr Joanna Pitura

Przewodnicząca: Anita Pilch

Kontakt: snec@up.krakow.pl

Strona internetowa

 

Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców TEA PARTY

Opiekun naukowy: dr Anna Chromik

Przewodnicząca:  Joanna Franasowicz

Kontakt: joanna.franasowicz@student.up.krakow.pl

 


→ Instytut Filozofii i Socjologii

 

»Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Apertum”

Opiekun naukowy: dr Mateusz Szast

Przewodniczące: Karolina Gąsior, Wiktoria Pstrusińska

Kontakt: gasior.karolina97@gmail.com, mateusz.szast@up.krakow.pl

 

»Socjologiczne Koło Naukowe UP wraz z Sekcją Kryminologii i Sekcją Feministyczną

Opiekun naukowy: dr Anna Karnat

Przewodnicząca: Julia Nosarzewska

Kontakt: kolosocjologow@gmail.com, kryminologiaup@gmail.com

 

Filozoficzne Koło Naukowe „ARCHĒ”

Opiekun naukowy: dr Maciej Urbanek

Przewodniczący: Kamil Łukasz Losiak

Kontakt: kamil.losiak@student.up.krakow.pl, fkn.arche@gmail.com

 

»Koło Naukowe Kognitywistyki

Opiekun naukowy: dr Magdalena Reuter

Przewodnicząca: Monika Sarnat

Kontakt: monika.sarnat@student.up.krakow.pl

 


→ Instytut Historii i Archiwistyki

 

»Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki UP

Opiekun naukowy: dr hab. prof. UP Hubert Chudzio

Przewodnicząca: Monika Łękawska

Kontakt: monika.lekawska@student.up.krakow.pl

Strona internetowa

 

»Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Mariusz Wołos

Przewodniczący: Zbigniew Razowski

Kontakt: zbigniew.razowski1@student.up.krakow.pl

Strona internetowa

 


→ Instytut Neofilologii

 

»Koło Naukowe Filologii Hiszpańskiej UP “Mañana

Opiekun naukowy: dr Ágata Cáceres Sztorc

Przewodniczący: Sergiusz Tupalski

Kontakt: siarhei.tupalski@student.up.krakow.pl

 

»Koło Naukowe Germanistów

Opiekun naukowy: dr Magdalena Łomzik

Przewodniczący: Paweł Buda

Kontakt: kolonaukowe.germanistow@gmail.com

 

»Koło Naukowe „Italianissimi”

Opiekun naukowy: dr Francesco Cabras

Kontakt: francesco.cabras@up.krakow.pl

 

» Koło Naukowe Romanistów

Opiekun naukowy: dr Renata Niziołek

Kontakt: renata.niziolek@up.krakow.pl

 

» Koło Naukowe Rusycystów

Opiekun naukowy: dr Natalia Kurjački-Góra

Przewodnicząca: Yuliya Ryshkiel

Kontakt: natalia.kurjacki-gora@up.krakow.pl

Strona internetowa

 

________________________________________________________

Koła Naukowe Wydziału Nauk Humanistycznych – aktualizacja 12.2021