Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty (z)realizowane w Wydziale Nauk Humanistycznych, które otrzymały dofinansowanie spoza Uczelni


Przekazujemy Państwu w liczbach projekty (z)realizowane w Wydziale Nauk Humanistycznych, które otrzymały dofinansowanie spoza Uczelni:


Historia w latach 2016-2026 – 19 projektów, w tym 12 z NCN

Filozofia w latach 2017-2025 – 15 projektów, w tym 5 z NCN

Językoznawstwo w latach 2017-2023 – 14 projektów

Literaturoznawstwo w latach 2018-2022 – 8 projektów, w tym 1 z NCN

Nauki o sztuce w latach 2018-2023 – 4 projekty

Nauka o kulturze i religii w latach 2019-2022 – 3 projekty


Gratulujemy beneficjentom i mamy nadzieję, że statystyki będą rosły!


Strona NCN dla wnioskodawców:

https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe