Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępowania habilitacyjne – Historia

Postępowanie habilitacyjne dra Daniela Koresia

Wniosek
Uchwała – Komisja Habilitacyjna
Ocena dorobku – dr hab. Marek Białokur, prof. UO
Ocena dorobku – dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ
Ocena dorobku – dr hab. Przemysław Olstowski, prof. IH PAN
Ocena dorobku – dr hab. Dariusz Rogut, prof. AP
Zawiadomienie o kolokwium

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Laszczak-Słaby

Wniosek (dr A. Laszczak-Słaby)
Recenzja – dr hab. Agnieszka Szudarek, prof US
Recenzja – dr hab. Iwona Janicka, prof UG
Recenzja – dr hab. Maria Korybut-Marciniak, prof. UWM
Recenzja – prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk
Zawiadomienie o kolokwium

Postępowanie habilitacyjne dr. Konrada Meusa
Wniosek
Uchwała Powołanie Komisji Habilitacyjnej
recenzja – dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
recenzja – dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ 
recenzja – prof. dr hab. Andrzej Chwalba
recenzja – prof. dr hab. Mirosław Kłusek

Postępowanie habilitacyjne dr. Krzysztofa Kloca
Wniosek
Uchwała Powołanie Komisji Habilitacyjnej
recenzja – dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ
recenzja – prof. dr hab. Waldemar Łazuga
recenzja – dr hab. Grzegorz Kulka
recenzja – prof. dr hab. Przemysław Waingertner

Postępowanie habilitacyjne dr Renaty Zawistowskiej
Wniosek
uchwała  RDH powołanie Komisji
recenzja – de hab. Piotr M. Majewski, prof. UW
recenzja – de hab. Piotr Żurek, prof. ATH
recenzja – dr hab. Tadeusz Kopyś
recenzja – dr hab. Tadeusz Czekalski, prof. UJ 

Postępowanie habilitacyjne dr. Remigiusza Kasprzyckiego
Wniosek
Uchwała RDH powołanie Komisji
Autoreferat
recenzja- dr hab. Jan Bruski, prof. UJ
recenzja- prof. dr hab. Janusz Szczepański
recenzja- prof. dr hab. Michał Klimecki
recenzja – prof. dr hab. Grzegorz Nowik
Uchwała RDH o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Wiktorii Kudeli-Świątek
Wniosek
Uchwała RDH powołanie Komisji
Autoreferat
recenzja – dr hab. A. Hnatiuk
recenzja – dr hab. J. Bruski
recenzja – prof. dr hab. Mirosław Szumiło
recenzja prof. dr hab. Marek Kornat
Uchwała RDH o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Chłosty-Sikorskiej
Wniosek
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Barbara Klich-Kluczewska
Recenzja – dr hab. prof PAN Krzysztof Kosiński
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Chwalba
Uchwała Rady Dyscypliny Historia

 

Postępowanie habilitacyjne dra Mateusza Wyżgi
Wniosek
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Mikołaj Szołtysek
Recenzja-dr-hab.-prof.-PAN-Tomasz-Wiślicz
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Zamorski
Uchwała Rady Dyscypliny Historia

 

Postępowanie  habilitacyjne dra Roberta Żurka
Wniosek
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Ryszard Gryz
Recenzja – dr hab. Małgorzata Świder, prof. UP
Recenzja – ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
Uchwała Rady Dyscypliny Historia

 

Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Trojańskiego

Wniosek
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Recenzja – prof. dr hab. Barbara Engelking
Recenzja – prof. dr hab. Jan Rydel
Recenzja – dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS
Uchwała Rady Dyscypliny Historia

 

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Sobór-Świderskiej
Wniosek
Autoreferat
Wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Dyscypliny Historia w spr. umorzenia postępowania

 

Postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Kicińskiej
Wniosek
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM
Recenzja – dr hab. Piotr Guzowski
Recenzja – dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Uchwała Rady Dyscypliny Historia

 

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Penkały-Jastrzębskiej
Wniosek
Komisja habilitacyjna
recenzja prof.Z.Budzyński
recenzja dr hab.M.Liedke,profUwB
recenzja prof.K.Mikulski
recenzja_dr hab.A.Kamler
uchwała Rady Dyscypliny Historia