Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępowania habilitacyjne – Językoznawstwo

Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Pitury
Wniosek
Autoreferat
Uchwała – Komisja habilitacyjna

dr Renata Dźwigoł

Wniosek

Autoreferat j. polski

Protokół i Uchwała Komisji

recenzja – prof. A. Nowakowska

recenzja – prof. A. Tyrpa

recenzja – prof. E. Młynarczyk

uchwała RW – nadanie stopnia

 

dr Ewa Zmuda

Wniosek

Autoreferat

protokół i uchwała Komisji

recenzja – prof. E. Rudnicka-Fira

recenzja – prof. J. Migdał.

recenzja – prof. M. Biolik

uchwała Rady Dyscypliny

 

dr Maciej Malinowski

wniosek

autoreferat

recenzja – prof. E.Kołodziejek

recenzja – prof. H.Kurek

recenzja – prof. K. Kowalik

protokół Komisji Habilitacyjnej

uchwała Komisji Habilitacyjnej

uchwała Rady Dyscypliny

 

dr Marzena Błasiak – Tytuła

Wniosek

Autoreferat pl

Komisja

recenzja – prof. E. Czaplewska

recenzja – prof. M.Szymańska

recenzja – prof. Wł. Miodunka

sprawozdanie Komisji

uchwała Rady Dyscypliny

 

dr Magdalena Puda – Blokesz

wniosek

Komisja Habilitacyjna

Recenzja – prof. E. Grzelak

Recenzja – prof. M. Graf

Recenzja – prof. R.Zarębski

recenzja – prof. W. Wysoczański

Protokół i Uchwała Komisji

uchwała RD – nadanie stopnia

 

dr Mariusz Kruk

Autoreferat

uchwała – powołanie Komisji

RDN – nowy recenzent

recenzja – prof. J. Krajka

recenzja – prof. J. Latkowska

Recenzja – prof. A.Michońska-Stadnik

recenzja – prof. L. Piasecka

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Dyscypliny