Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogłoszenia kół naukowych


⇒⇒⇒ Publikacja studentek koła SNEC Instytutu Filologii Angielskiej – studentek roku III, specjalności tłumaczeniowej:

Julii Nowak, Agnieszki Mierzejewskiej i Katarzyny Pelc.

Tekst „Drobne słowa wiele znaczą: Analiza stylistycznej i kulturowej roli zdrobnień w angielskim tłumaczeniu zbioru opowiadań „Ostatnie Życzenie” Andrzeja Sapkowskiego” powstał w efekcie projektu realizowanego w ramach studencko-doktoranckiego koła naukowego SNEC, pod kierunkiem prof. Agnieszki Gicali, dr Eweliny Kwiatek oraz Joanny Pitury

Artykuł jest dostępny w poniższym linku:

https://journal.tertium.edu.pl/JaK/issue/view/13


⇒⇒⇒  Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe SNEC zaprasza na Cyfrowy Czwartek. Z prezentacjami online wystąpią:
Anna Turula, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Language for specific purposes. The teacher, the professional, and the professional teacher. 
Agata Wolanin, Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieKraków is the world – teachers’ and learners’ reflections on an online intelcultural communication course 
Kathryn Accurso, University of British ColumbiaWhat’s race gotta do with it? Exploring an antiracist language teaching framework with K-8 teachers candidate 
Data: 16.12.2021
Czas: 17:30-19:00 
Miejsce spotkania: online
Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage: www.facebook.com/kolonaukowesnec
Serdecznie zapraszamy!
Anita Pilch (koordynator projektu)

dr Joanna Pitura (opiekun naukowy)


⇒⇒⇒   Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki UP w Krakowie, zaprasza na spotkanie organizacyjne 🙂
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie się 21.10.2021 r. o godzinie 18:00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY1MzM5ZDQtNjI2NC00NTRjLThlM2QtY2RkMmU3OTk3Zjk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2228eae32e-6e24-4837-ae04-870632a85124%22%7d