Przejdź do menu Przejdź do treści

Instytuty i Katedry

Instytut Filologii Angielskiej

tel. +48 12 662 62 05

filologia.angielska@up.krakow.pl

 

Katedra Językoznawstwa Angielskiego

Katedra Literatur Anglojęzycznych

Katedra Dydaktyki Przekładu

Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej

 

Instytut Filologii Polskiej

tel. +48 12 662 61 44

polon@up.krakow.pl

 

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Katedra Języka Polskiego

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

Katedra Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

Katedra Literatury Polskiej XX-XXI wieku i Krytyki Artystycznej

Katedra Literatury i Kultury Polskiej XIX wieku

Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju

Katedra Mediów i Badań Kulturowych

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

 

Instytut Filozofii i Socjologii

tel. +48 12 662 62 23

ifis@up.krakow.pl

 

Katedra Filozofii Współczesnej

Katedra Ontologii i Metafizyki

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

Katedra Filozofii Społecznej

Katedra Etyki Ogólnej

Katedra Socjologii Kultury

Katedra Socjologii Religii

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

 

Instytut Historii i Archiwistyki

tel. +48 12 662-61-82

historia@up.krakow.pl

 

Katedra Historii Starożytnej 

Katedra Historii Średniowiecznej 

Katedra Historii Nowożytnej 

Katedra Historii XIX wieku 

Katedra Historii Najnowszej 

Katedra Edukacji Historycznej 

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii 

 

Instytut Neofilologii

tel. +48 12 662 67 31

fax. +48 12 662 67 32

instytut.neofilologii@up.krakow.pl

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

Katedra Literatury, Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego

Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego

 

FILOLOGIA ROSYJSKA

Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego 

Katedra Literatury Rosyjskiej

Katedra Przekładoznawstwa

 

FILOLOGIA WŁOSKA

Katedra Językoznawstwa Włoskiego

Katedra Literatury Włoskiej

 

Katedra Nauk o Sztuce