Przejdź do menu Przejdź do treści

Zaproszenie na konferencję „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory-strategie-konteksty”


Przypominamy uprzejmie, że termin zgłaszania abstraktów na konferencję „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory-strategie-konteksty” mija 21 kwietnia 2024.

Konferencja organizowana jest  przez Katedrę Socjologii Kultury i Zmian Społecznych IS UKEN oraz WH AGH i odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2024 w Krakowie .


Wydarzenie skierowane jest do badaczek i badaczy migracji i procesów z nią związanych, którzy widzą potrzebę „opowiedzenia” migracji na nowo. Widzimy wśród nich socjologów, psychologów, antropologów, historyków, muzealników oraz przedstawicieli i przedstawicielki  innych dyscyplin naukowych (włączając nauki o sztuce, literaturze czy filmie), a także praktyków życia społecznego zaangażowanych w relacje z migrantami.


Planujemy konferencję jako projekt otwarty i oczekujemy także innych tematów ukazujących  migracje w nowym świetle i nowej perspektywie.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w dołączonym zaproszeniu i ogłoszeniu konferencyjnym, a także na stronie internetowej konferencji: https://wh.agh.edu.pl/konferencja-nowe-migracje-nowe-narracje-wspolczesne-doswiadczenie-migracji-wzory-strategie-konteksty/


Formularz  zgłoszenia: https://forms.office.com/e/nGzhrrwb37


Strona wydarzenia w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/events/1386477388737598?ref=newsfeed


Patronami wydarzenia są:

Oddział Krakowski, Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Centrum Wielokulturowe w Krakowie Fundacja IB Polska

Sekcja Socjologii Migracji PTS


dr Łucja Kapralska – Wydział Humanistyczny AGH

dr Anna Fiń – Instytut Socjologii UKEN