Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. Mariusz Misztal otrzymał akt nominacyjny


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Podczas tej uroczystości, prof. Mariusz Misztal, Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej UKEN, Kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego oraz Senator uzyskał akt nominacyjny profesora nauk humanistycznych.


Bardzo serdeczne gratulacje dla Pana Profesora!


https://www.gov.pl/web/nauka/uroczystosc-wreczenia-nominacji-profesorskich