Przejdź do menu Przejdź do treści

Stipendia Ministra Nauki dla młodych naukowców UKEN


Dwóch młodych naukowców z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie otrzymało stypendia Ministra Nauki. W gronie wyróżnionych osób znaleźli się mgr Tomasz Wojciech Korban (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: historia) oraz dr Agnieszka Maria Muchacka-Cymerman (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: psychologia).

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są osobom wykazującym znaczące osiągnięcia w działalności naukowej.

W tym roku Minister Nauki wyróżnił 228 młodych naukowców, w tym trzydziestu dwóch doktorantów. Osoby wyróżnione reprezentują pięćdziesiąt trzy dyscypliny naukowe i artystyczne. Wśród laureatów są dwie osoby z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość to 5390 złotych.


Serdecznie gratulujemy!